אנמיה ממאירה 06.06.2024

האם יש קשר בין אנמיה ממאירה לממאירויות אחרות?

מחקר תצפיתי בחן את הקשר בין אנמיה ממארת להופעת ממאירויות שונות ומצא קשר סיבתי לסרטן קיבה, ערמונית ואשכים וכן עם מלנומה עורית

אנמיה ממאירה. אילוסטרציה

מחקר תצפיתי בחן את הקשר בין אנמיה ממארת (Pernicious Anemia - PA) לבין הופעת ממאירויות שונות. מרבית תוצאות המחקר הן שנויות במחלוקת, מלבד הקשר עם סרטן קיבה.

מטרת מחקר זה היתה לבחון את הקשר הסיבתי בין PA לבין ממאירויות באמצעות ניתוח דו-כיווני של שני מדגמים בשיטת הקצאה אקראית מנדליאנית (Mendelian Randomization - MR).

מדגם אירופאי של תכנית FinnGen סיפק מידע גנטי עבור PA ו-20 ממאירויות נבדלות. החוקרים השתמשו בשיטת שקלול משתנים הופכיים (Inverse Variance Weighting - IVW) על מנת לבחון את הקשר הסיבתי בין PA לבין הסיכון להתפתחות ממאירויות. תיקון על שם בנימיני-הוכברג (Benjamini-Hochberg) בוצע על מנת להפחית את מידת ההטיה הנובעת מריבוי מבחנים.

תוצאות המחקר הדגימו קשר סיבתי בין PA לבין סרטן קיבה, ערמונית ואשכים וכן עם מלנומה עורית. כמו כן הודגם קשר סיבתי הופכי בין סרטן ערמונית או קיבה לבין PA (p<0.05).

לאחר תקנון ע"ש בנימיני-הוכברג עדיין הודגם קשר סיבתי בין PA לבין סרטן קיבה וערמונית (p’<0.05), בעוד הקשר בין PA לבין סרטן אשכים ומלנומה עורית הוגדר כקשר סיבי מרומז (p’>0.05).

עדיין הודגם קשר סיבתי הופכי בין סרטן קיבה ו-PAי(p’<0.05), ואילו עבור סרטן ערמונית ו-PA נמצא קשר סיבתי הופכי מרומז (p’>0.05). בנוסף, מבדקי MR-Egger ו-MR-PRESSO לא הדגימו פליאוטרופיה אופקית משמעותי.

מסקנת החוקרים היתה כי ייתכן ו-PA קשורה מבחינה גנטית להתפתחות של סרטן אשכים, ערמונית, קיבה ומלנומה עורית ממאירה.

מקור:

Che, B., Yuan, S., Zhang, H. et al. Causal inference between pernicious anemia and cancers: a bidirectional two-sample mendelian randomization analysis. BMC Cancer 24, 586 (2024). https://doi.org/10.1186/s12885-024-12354-y

נושאים קשורים:  אנמיה ממאירה,  סרטן קיבה,  סרטן אשכים,  סרטן ערמונית,  מלנומה עורית,  קשר סיבתי
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו